โซ่สแตนเลส

หมายเหตุ : โซ่สแตนเลส เป็นเกรด 304 Ni 8% ไม่เป็นสนิม

Comments are closed.