เหล็กเส้น

ROUND BARS เหล็กเส้นกลม

DEFORMED BARS เหล็กข้ออ้อย

Leave a Reply