เหล็กรูปพรรณ

I-BEAM

CHANNELS (เหล็กรางน้ำ)

EQUAL ANGLES (เหล็กฉาก)

เหล็กตัวซี

WIDE FLANGE SHAPES

Leave a Reply